کار های بر جسته

پرتال حسابداری تحت وب (مشتریان شرکتی )

پرتال دانشگاهی جامع (موسسات آموزش عالی)

شرکت مهر گستر رهام

شرکت آپکس همدان

شرکت پارس شیمی(سازان)

شرکت مکس شاپ

سایت توانبخش (دانشجویی)

سایت گروه نما نقش

سيستم انجمن شرکت مهر گستر رهام

انجمن علمی دانشجویان اراک

سایت کاردانی به کارشناسی

بصیرت ملارد

شرکت اسکان پارک

سيستم پيامک بصیرت ملارد

سيستم فروشگاهي شرکت پارس شيمي سازان

سیستم پیامک شیشه سرای جام

سيستم پيامک شرکت مهر گستر رهام

سايت اختصاصي مهندس هاشمي رضواني

سایت شرکت راه برتر

سامانه پیامک نظام مهندسی اندیشه

سایت گروه نما کاران

سامانه پیامک نظام مهندسی ملارد

سيستم پيامک داروخانه دکتر صالحی

و دهها نمونه کار دیگر .......

 

پیشرفت پروژه

Reza Shahbazi

Protected by RsFirewall