تعرفه های سامانه پیامک

  تعرفه های سامانه پیامک گروه مهندسی وب سایت    

            

 

توجه فرمائید ، در صورت تمایل به استفاده از خطوط 021 هزینه این  خطوط به هزینه فوق اضافه می گردد

 

نوع شماره

نمونه شماره

کاربران

8 رقمی

021XXXXXXXX

150.000 تومان

5 رقمی

021XXXXX

650.000 تومان

4 رقمی

021XXXX

750.000 تومان

پیشرفت پروژه

Reza Shahbazi

Protected by RsFirewall