شماره اختصاصی چیست؟

شماره اختصاصی چیست ؟
- شماره ای با پیش شماره 3000 با تعداد ارقام 14 ، 12 ، 10 و یا 8 که به مدت یکسال در اختیار شما قرار می گیرد. همراه هر یک از بسته های موجود در سایت یک شماره اختصاصی ارائه می شود.

آیا تعداد ارقام شماره اختصاصی تاثیری بر کارکرد آن دارد  ؟
- خیر، هیچ تاثیری ندارد. تنها تفاوت در کوتاهتر بودن تعداد ارقام و به خاطر سپردن راحتتر آن شماره می باشد.

آیا شما نیاز به شماره اختصاصی جداگانه ای دارید ؟
- خیر، بر روی تمامی بسته های ارائه شده توسط گروه مهندسی وب سایت یک شماره اختصاصی وجود دارد.

آیا امکان خرید پنل بدون شماره اختصاصی وجود دارد و نحوه دریافت پیامک بدون شماره اختصاصی چگونه است ؟
- خیر، به دلیل حذف شماره عمومی از سوی اپراتورها دیگر شماره عمومی واگذار نمی گردد.

شماره اختصاصی چه کاربردی دارد ؟
- شما برای انجام هر یک از کارهایی که می خواهید در نرم افزار انجام دهید احتیاج به مسیری برای ارسال یا دریافت پیام دارید. مثل ارسال پیامک به یک شهر، انجام نظرسنجی و ...

آیا امکان دایورت از شماره اختصاصی به موبایل وجود دارد ؟
- بله ، شما میتوانید کلیه دریافت های خود از شماره اختصاصی را به یک شماره مویایل دایورت نمایید .

هزینه شماره اختصاصی چقدر است و آیا امکان انتخاب شماره وجود دارد ؟
- هزینه شماره اختصاصی بر اساس تعداد ارقام و رند بودن شماره متفاوت می باشد و شما میتوانید ارقام آخر شماره را انتخاب نمایید .

شماره های 14 رقمی :
پیش شماره ها : 30004796, 30004968, 30005964, 30004603, 30005937, 30004972, 30005926, 30005927, 30004618, 30004831, 30002743, 30008983, 30006459, 30005362, 30005369, 30005364, 30004802, 30006289, 30006298, 30005390, 30005709, 30005380, 30004923, 30004713, 30002581, 30002746, 30003472, 30003492, 30005683, 30005693, 30005681, 30005240, 30004650, 30004855, 30002351, 30005860, 30005711, 30005388, 30008343, 30004316, 30002558, 30005944, 30004762, 30006442, 30002577, 30003927, 30007240, 30006822, 30006344, 30007488, 30005399, 30002588, 30005633

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از این پیش شماره ها را به همراه 6 رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد. مانند 30005711XXXXXX

پیشرفت پروژه

Reza Shahbazi

Protected by RsFirewall